Rotační výuka

Od 03.05.2021
 • Prezenční rozvrh 6.třída

  Pondělí

  • Český jazyk
   07:50 - 08:35
  • Anglický jazyk
   08:45 - 09:30
  • Zeměpis
   09:50 - 10:35
  • Tělesná výchova
   10:45 - 11:30
  • Český jazyk
   12:25 - 13:10
  • Výchova ke zdraví
   13:15 - 14:00

  Úterý

  • Český jazyk
   07:50 - 08:35
  • Anglický jazyk 1 / Informatika 2
   08:45 - 09:30
  • Anglický jazyk 2 / Informatika 1
   09:50 - 10:35
  • Sportovní hry
   11:35 - 12:20
  • Český jazyk
   12:25 - 13:10
  • Matematika
   13:15 - 14:00

  Středa

  • Matematika
   07:50 - 08:35
  • Dějepis
   08:45 - 09:30
  • Český jazyk
   09:50 - 10:35
  • Tělesná výchova
   11:35 - 12:20
  • Výtvarná výchova
   12:35 - 13:10
  • Výtvarná výchova
   13:15 - 14:00

  Čtvrtek

  • Matematika
   07:50 - 08:35
  • Zeměpis
   08:45 - 09:30
  • Přírodopis
   09:50 - 10:35
  • Fyzika
   10:45 - 11:30
  • Anglický jazyk
   12:25 - 13:10
  • Výchova k občanství
   13:15 - 14:00

  Pátek

  • Fyzika
   07:50 - 08:35
  • Dějepis
   08:45 - 09:30
  • Matematika
   09:50 - 10:35
  • Hudební výchova
   10:45 - 11:30
  • Pracovní činnosti
   11:35 - 12:20
  • Přírodopis
   12:25 - 13:10
 • Prezenční rozvrh 7.třída

  Pondělí

  • Výchova ke zdraví
   07:50 - 08:35
  • Český jazyk
   08:45 - 09:30
  • Anglický jazyk
   09:50 - 10:35
  • Tělesná výchova
   11:35 - 12:20
  • Výtvarná výchova
   12:25 - 13:10
  • Výtvarná výchova
   13:15 - 14:00

  Úterý

  • Matematika
   07:50 - 08:35
  • Dějepis
   08:45 - 09:30
  • Český jazyk
   09:50 - 10:35
  • Sportovní hry
   10:45 - 11:30
  • Fyzika
   12:25 - 13:10
  • Český jazyk
   13:15 - 14:00

  Středa

  • Český jazyk
   07:50 - 08:35
  • Německý jazyk
   08:45 - 09:30
  • Matematika 2 / Matematika 1
   09:50 - 10:35
  • Tělesná výchova
   10:45 - 11:30
  • Přírodopis
   12:25 - 13:10
  • Výchova k občanství
   13:15 - 14:00

  Čtvrtek

  • Německý jazyk
   07:50 - 08:35
  • Matematika 1 / Anglický jazyk 2
   08:45 - 09:30
  • Matematika 2 / Anglický jazyk 1
   09:50 - 10:35
  • Dějepis
   10:45 - 11:30
  • Informatika 1
   11:35 - 12:20
  • Informatika 2
   12:25 - 13:10
  • Zeměpis
   13:15 - 14:00

  Pátek

  • Matematika
   07:50 - 08:35
  • Zeměpis
   08:45 - 09:30
  • Přírodopis
   09:50 - 10:35
  • Fyzika
   10:45 - 11:30
  • Anglický jazyk
   11:35 - 12:20
  • Hudební výchova
   12:25 - 13:10
 • On-line rozvrh 8.třída

  Pondělí

  • Český jazyk
   09:50 - 10:35
  • Matematika
   11:35 - 12:20

  Úterý

  • Matematika
   07:50 - 08:35
  • Anglický jazyk 1 / Německý jazyk 2
   10:45 - 11:30
  • Dějepis
   11:35 - 12:20
  • Anglický jazyk 2 / Německý jazyk 1
   12:25 - 13:10

  Středa

  • Přírodopis
   07:50 - 08:35
  • Chemie 2
   08:45 - 09:30
  • Chemie 1
   09:50 - 10:35
  • Zeměpis
   11:35 - 12:20

  Čtvrtek

  • Český jazyk
   09:50 - 10:35
  • Anglický jazyk 2 / Německý jazyk 1
   10:45 - 11:30
  • Matematika 1
   12:25 - 13:10
  • Matematika 2
   13:15 - 14:00
  • Anglický jazyk 1 / Německý jazyk 2
   14:05 - 14:50

  Pátek

  • Fyzika
   08:45 - 09:30
  • Český jazyk
   09:50 - 10:35
 • On-line rozvrh 9.třída

  Pondělí

  • Matematika
   08:45 - 09:30
  • Anglický jazyk
   11:35 - 12:20

  Úterý

  • Zeměpis
   07:50 - 08:35
  • Dějepis
   09:50 - 10:35
  • Německý jazyk
   11:35 - 12:20

  Středa

  • Český jazyk
   08:45 - 09:30
  • Přírodopis
   09:50 - 10:35
  • Chemie
   11:35 - 12:20

  Čtvrtek

  • Český jazyk
   07:50 - 08:35
  • Matematika
   08:45 - 09:30
  • Německý jazyk
   11:35 - 12:20
  • Fyzika
   14:05 - 14:50

  Pátek

  • Český jazyk
   07:50 - 08:35
  • Anglický jazyk
   08:45 - 09:30
  • Matematika
   09:50 - 10:35