Konzultační hodiny

  • Konzultační hodiny

    pedagogický personál školy

    Vážení rodiče,

    žádáme Vás o předchozí e-mailovou domluvu s konkrétním vyučujícím a to jak v době konzultačních hodin, tak i na případné schůzce mimo uvedené časy Seznam e-mailových adres je k dispozici na webových stránkách školy v kontaktech.