Konzultační hodiny

  • Konzultační hodiny

    pedagogický personál školy

    Vážení rodiče, žáci,
    ve školním roce mají všichni učitelé nastaveny individuální konzultační hodiny a studijní podporu. Slouží ke kontaktování učitele, konzultacím, domluvení osobního setkání atd. Pedagogy lze kontaktovat emailem popř. telefonicky. Seznam e-mailových adres je k dispozici na webových stránkách školy v kontaktech.