2.stupeň ZŠ

 • Školní rok 2021-2022

  Vážení rodiče, připravili jsme pro vás nejdůležitější informace a pokyny. Veškeré informace jsou na našem školním webu. Po telefonické dohodě můžete navštívit vyučující i mimo jejich konzultační hodiny.

  Organizace školního roku 2021-2022 – MŠMT

  Třídnímu učiteli pošlete zpět:

  • Aktualizaci kontaktních údajů
  • Souhlas s poradenskými službami školy (jen žáci 6. ročníku)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (jen žáci 6. ročníku)

  Šatní skřínky Každé dítě má k dispozici vlastní šatní skřínku. Třídní učitelka vybere zálohu 80,- Kč. (jen žáci 6. ročníku) Po ukončení docházky bude záloha vrácena za odevzdaný klíč.

  Několik zásad ze Školního řádu

  • Žáci se ve škole přezouvají do domácí obuvi, přezůvky nechávají v šatně ve skříňce. Úbor na tělocvik si ukládají do sáčku a zavěsí ve skříňce.
  • Ve svých kmenových třídách si žáci nechávají kufříky s potřebami na výtvarnou výchovu.
  • Každá nepřítomnost dítěte ve škole musí být omluvena rodiči nejpozději do 3 dnů a zapsaná v žákovské knížce. (viz zadní strana ŽK)
  • Vyučování doplňují exkurze a projekty, které tvoří součást vyučování a jsou pro žáky povinné.
  • Pokud potřebujete uvolnit své dítě z vyučování je nutná písemná žádost

  Formulace

  Paní učitelko, uvolněte mého syna/dceru ………………………….…..

  po ukončení exkurze (po ukončení 4. vyučovací hodiny, aj.) dne ………..

  V této době za něj přebírám plnou zodpovědnost.

  Podpis rodiče……………

  Žáci mají zakázáno

  • Nosit, držet a distribuovat návykové látky v areálu školy
  • Užívat ve škole kofeinové a energetické nápoje
  • Nosit do školy pyrotechnické výrobky, zapalovače, zápalky, lasery, střelné zbraně, nože a další předměty, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz
  • Manipulovat bez dohledu pracovníka školy s jakýmkoli elektrickým spotřebičem a elektronickým zařízením a nabíjet si vlastní IT techniku
  • Otevírat okna bez přítomnosti pracovníka školy a vyhazovat předměty z oken

  Nedoporučuje se nosit mobilní telefony a ostatní audiovizuální zařízení do budovy školy. V případě, že žák do školy tato zařízení přinese, je povinen dodržovat následující zásady.

  • Po celou dobu přítomnosti ve školní budově musí být vypnuta. Toto opatření se týká vyučovacích hodin i přestávek. Není dovoleno s nimi manipulovat a jakkoliv používat (nosit je, vyřizovat soukromé telefonické vzkazy, psát SMS, přehrávat atd).
  • Během vyučování i o přestávkách je zakázáno pořizovat zvukové či obrazové nahrávky pomocí mobilního telefonu či jiných uvedených zařízení (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů)
  • V případě, že žák musí nutně informovat rodiče o jakékoliv záležitosti, vyžádá si svolení třídního učitele, případně jiného pedagogického pracovníka, který mu umožní telefonovat.
  • Pravidla používání chytrých telefonů ve výuce stanoví vyučující dané hodiny