Mateřská škola

 • Mateřská škola v Suchomastech je součástí vzdělávací instituce Masarykovy základní školy a Mateřské školy Suchomasty, okres Beroun. Mateřská škola nabízí ucelený výchovně vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Já, ty a my jsme kamarády na Zemi.“

  Kapacita mateřské školy: 46 dětí s celodenním provozem.

  Třída Včeličky

  pro děti zpravidla od 3 do 4,5 let

  Třída Sovičky

  pro předškoláky

  Během provozní doby mateřské školy, která je od 6:30 do 16:30, se děti z jednotlivých tříd mohou potkávat během ranních her, odpoledních zájmových činností i na zahradě školky.

  Budova mateřské školy prošla během školního roku 2019/2020 rozsáhlou rekonstrukcí s přístavbou. Prostředí po rekonstrukci nabízí dětem moderní, podnětné prostředí s důrazem na využití kvalitních přírodních materiálů.

  Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z RVP PV. Jedním z hlavních cílů mateřské školy je navázat na rodinnou výchovu příjemnou, vstřícnou atmosférou. Základem práce s dětmi je důraz na individuální přístup. Důležitou součástí vzdělávací nabídky je logopedická prevence a důkladná příprava na vstup do základní školy. Velká školní zahrada vybízí děti nejen ke společným pohybovým hrám, ale poskytuje i mnoho podnětů k environmentální výchově dětí.

  V mateřské škole se o děti starají čtyři pedagogické a dvě provozní pracovnice, jedna asistentka pedagoga.

  Na budovu MŠ navazuje poměrně velká, travnatá zahrada, která poskytuje slunce i stín. Terén je rovný, v zadní části mírně svažitý, což využíváme k bobování. Zahrada je vybavena pískovištěm, skluzavkou, houpačkami, průlezkami, stavbou z kulatiny a zabudovanými lavičkami.