Školní poradenské pracoviště

 • Konzultační hodiny

  Školní poradenské pracoviště na naší škole slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy ZŠ a MŠ.
  pondělí 11:35 - 12:20 hod.

  a kdykoliv po e-mailové domluvě

 • Výchovná poradkyně: Ing. Miroslava Pecková

  Poradenské, metodické a informační činnosti

  • Péče o žáky s nespecifickými problémy
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Podpora rozvoje nadaných dětí
  • Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy
  • Kariérové poradenství
 • Školní metodička prevence: Renata Kulhavá

  Poradenské, metodické a informační činnosti

  • Prevence šikany
  • Prevence drogové problematiky
  • Prevence alkoholismu a kouření
  • Prevence ostatních projevů sociálně rizikového chování
  • Další metodická a informační činnost