Prohlášení o přístupnosti

 • Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu – mazs.cz

  Masarykova Základní škola a Mateřská škola Suchomasty, okres Beroun, se zavazuje ke zpřístupnění této internetové stránky v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

  Informace prezentované v jiných formátech

  Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

  Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.

  DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.

  RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

  ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

  Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX . I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem nebo telefonicky autora dokumentu (jeho jméno je uvedeno u každého dokumentu) a domluvte s ním zaslání souboru v jiném formátu, případně od něho zdarma vyžádejte další informace.

  Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.9.2020. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru.

  Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu technického správce serveru (abrahamova@aadesigner.cz) nebo provozovatele (reditel@mazs.cz).

  Postupy pro prosazování práva

  V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 e-mail: pristupnost@mvcr.cz

  V Suchomastech dne 1. 9. 2020

  Ing. Miroslava Pecková, ředitelka školy