Nové sociální zařízení

  • Jak jste si jistě někteří všimli, o prázdninách, v září a říjnu probíhala v naší škole velká rekonstrukce sociálního zařízení, příjezdové plochy ke školní budově a blízkého okolí.

    Původní sociální zařízení již nebylo v dobré kondici, a proto bylo k rekonstrukci přistoupeno. Financování se ujala Obec Suchomasty jako zřizovatel základní školy.

    Někteří jste na nové záchody jistě nahlédli v rámci konzultačních třídních schůzek, další příležitost k osobní prohlídce proběhne na jaře v rámci dalšího „rodičáku“.