Zásady ochrany osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů

  Masarykova Základní škola a Mateřská škola Suchomasty, okres Beroun, IČO: 75033089, zpracovává osobní údaje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jedná se o osobní údaje nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel,

  1. jméno a příjmení
  2. e-mailová adresa

  Výše zmíněné osobní údaje je nutné zpracovat za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost poskytnutí dané služby.

  Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Masarykovo Základní školou a Mateřskou školou Suchomasty. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu.

  Dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., má klient právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo požadovat vysvětlení, dále právo požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů, dále je oprávněn odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně, či e-mailem odvolat. Klient má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.