Soutěž Lidice pro 21. století

 • Nečekaný výsledek soutěže Lidice pro 21. století

  Naše základní škola se v letošním roce již podruhé zúčastnila soutěže s názvem „Lidice pro 21. století“. Jedná se o mezinárodní vědomostní soutěž, kterou vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži ve věku od 10 do 19 let. Na webových stránkách soutěže se dozvídáme, že „jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.“ Děti jsou dle věku rozděleny do dvou kategorií, přičemž naši žáci soutěží v té první od 10 do 15 let.  V letošním roce se přihlásilo celkem 2177 žáků ze 123 škol z České republiky, Slovenska a Polska, přičemž v každé věkové skupině postoupilo pouze 21 nejlepších do druhého kola. Hodnocení probíhalo na základě vypracování vědomostního testu a sepsání literární práce na vybrané téma.

  V kategorii mladších žáků reprezentovalo naši školu v prvním kole hned devět dětí ze sedmé a osmé třídy (Kamila Smolíková, Antonín Kaufman, Eliška Vinšová, Kateřina Matoušková, Sandra Palacká, Tereza Bartlová, Vanessa Maljarenko, Veronika Kučerová a Nathalie Renée Hlavatá). Konkurence byla stejně jako v loňském roce silná. Slovy pana PhDr. Eduarda Stehlíka, PhD., MBA, ředitele Památníku Lidice je rok od roku těžší vybrat nejlepší literární práce, protože jejich úroveň je velmi vysoká, a proto žáci, kteří postoupili do druhého kola, jsou nejlepší z nejlepších. I proto jsme na naše děti velice pyšní, jelikož do druhého kola, kde vypracovávaly další vědomostní test, postoupily hned tři a to konkrétně z 8. třídy Antonín Kaufman a Eliška Vinšová a ze 7. třídy Kamila Smolíková. Jejich práce a práce ostatních oceněných Památník Lidice zveřejní na stránkách soutěže www.lidice21.cz.

  Celkové výsledky soutěže byly letos zveřejněny příhodně 8. 5. a všem, kdo jsme na výsledky čekali, se snad zastavilo srdce, když jsme si je přečetli, protože Kamila Smolíková celou soutěž vyhrála a umístila se na prvním místě, za což jí patří obrovská gratulace.

  Navíc se také díky počtu přihlášených žáků v poměru k celkovému počtu žáků ve škole naše škola umístila jako devátá nejaktivnější  v soutěži. Chceme tímto poděkovat všem dětem, které se soutěže zúčastnily, za naprosto bezvadnou reprezentaci školy. Věřte, že si práce každého jednoho z vás nesmírně vážíme. Doufáme, že příští rok vás posune zase o kousek dál. Jsme na vás opravdu pyšní.

  Také bychom dále rádi poděkovali Obci Suchomasty, která dětem uhradila cestovní náklady na vyhlášení výsledků soutěže v Besedním domě v Brně.