Změna profesního působení paní učitelky Hrabákové a Macíkové

21 února, 2024

Vážení rodiče,

dovolte mi, abychom Vás informovaly o změně profesního působení paní učitelky Hrabákové a Macíkové.

Od 1. 3. 2024 nastoupí do třídy Soviček nové paní učitelky. Pro zajištění návaznosti na vzdělávací přístup a režim dětí, bude v prvním týdnu s dětmi a novou paní učitelkou ve třídě paní Fuchsová. Paní učitelka si pro třídu připraví vzdělávací program, který podpoří seznámení a navázání nových vztahů. Program bude zaměřen na osobnostně sociální rozvoj dětí a cíleně podpoří i vazby dětí na své vrstevníky a kamarády.

Velice si vážíme, že paní učitelky byly součástí našeho týmu, který se s láskou a pečlivostí stará o vaše děti a pomáhá jim růst a rozvíjet se. Nicméně chápeme, že změny jsou součástí života a přejeme oběma mnoho úspěchů a pohody v osobním i profesním životě.

Mgr. Karolína Fuchsová,
vedoucí mateřské školy

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

PF 2024ISIC karta
Nejnovější příspěvky