Vyhlášení voleb do školské rady

22 září, 2021
Vyhlášení voleb do školské rady, volby člena školské rady zastupujícího zákonné zástupce nezletilých žáků.

č.j.48/2021/ZŠ

Dne 27.03.2021 skončilo funkční období člena rady zastupujícího zákonné zástupce nezletilých žáků.
Z důvodu protiepidemických opatření a nařízení vlády nebylo možné volby dříve uskutečnit v řádném termínu.

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady.
Volby 1 člena školské rady zastupujícího zákonné zástupce nezletilých žáků. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volby se uskuteční ve středu 09.11.2021 v rozmezí 15:30 – 17:00 hodin v den třídních schůzek, hlasovací lístky a volební schránka budou umístěny u vchodu do budovy.

Kandidaturu lze podat do 02.11.2021 do 10:00 hodin do ředitelny školy, písemně nebo elektronicky.

Za účelem provedení voleb do školské rady ředitelka školy jmenuje volební komisi ve složení:
předseda – Mgr. Jana Konývková
členové – Mgr. Anna Nováčková, Mgr. Petra Zítková

Ing. Miroslava Pecková
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

V Suchomastech dne 21.09.2021

Doučování pro žáky – Národní plán podpory návratu žáků do školOdešel významný pedagog pan Jaromír Růzha
Nejnovější příspěvky