Rotační výuka žáků od 30. 11.

19 listopadu, 2020

Organizace výuky s nástupem žáků zpět do školy od 30.11.:
Rotační výuka

1. týden 30.11. – 4.12.

prezenční výuka ve škole – nastoupí žáci 6., 7., 9. třídy
on–line výuka doma: žáci 8. třídy

2. týden 7.12. – 11.12.

prezenční výuka ve škole – nastoupí žáci 8. a 9. třídy
on–line výuka doma – žáci 6. a 7. třídy

Tělesná výchova a obědy
  • Hodiny tělesné výchovy budou probíhat venku, pobytem v přírodě.
  • Obědy budou automaticky přihlášeny pro evidované strávníky, v případě nemoci je nutné odhlášení obědu.

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Provozní doba MŠ od 5.11.2020Informace k provozu školy od 4. ledna 2021