Projekt - Nebezpečí zneužívání návykových látek a dalších rizikových forem chování

06.12.2016 13:14

Letošní školní rok se naše škola rozhodla uskutečnit několik zajímavých projektových akcí v různých oblastech vzdělávání. Mezi ně patřil projektový den pod názvem Nebezpečí zneužívání návykových látek a dalších rizikových forem chování, který proběhl 28.11.2016. V tento den probíhala výuka formou projektového vyučování, které je součástí moderního kurikula a patří mezi novodobé a velice populární metody výuky. Součástí výuky byla příprava prezentací a informačních panelů, které si žáci připravili na základě přidělených témat, souvisejících s problematikou. Témata byli rozděleny následovně:

6. třída - žáci se zaměřili na mezilidské vztahy, domácí násilí, dětská prává a možnosti hledání pomoci v krizových situacích

7. třída - projevy rasismu, xenofobie, šikany a kyberšikany, projevy vandalismu

8. třída - likvidační životní styl, prevence kouření, alkoholismu a dalších druhů závislostí (gamblerství, hry na PC, mobilní telefony....)

9. třída - účinky tvrdých a měkkých drog, protidrogová prevence a hledání pomoci v protidrogových centrech, 10 kroků drogové prevence.

Každá třída obeznámila ostatní žáky a učitelé se svými projekty, poté následoval krátký film, týkající se šikany na školách, jejich důsledcích a prevenci. Fotografie z projektového dne si můžete prohlédnout v rubrice Fotogalerie - Projektový den - Drogy.

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet