MAP III. - Připomínkování dokumentů předkládaných k projednání

06 září, 2023

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o aktualizaci dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004, který je financován z OP VVV.

Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webu projektu MAP .

Připomínkovat zveřejněné dokumenty lze prostřednictvím elektronického Google formuláře v termínu do 8.10. 2023:

MAP_Připomínkovací řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 10/2023

Následně budou dokumenty předloženy Řídicímu výboru MAP ke schválení na jednání dne 24.10.2023.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Realizační tým projektu MAP III.

Vyučování v 1. týdnu 04.09.-08.09.2023Vítejte v novém školním roce 2023/24
Nejnovější příspěvky