Leták pro rodiče "Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno"

19 dubna, 2021

tování může našim dětem umožnit bezpečné prezenční vzdělávání ve školách …

Testováním je podmíněna přítomnost na prezenční výuce.

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

On-line příprava na přijímací zkoušky na SŠ3. května je znovu otevřena MŠ