Kroužek vaření

09 listopadu, 2022

od 15.11.22 bude pro zájemce otevřen kroužek vaření pod vedením paní Bc. Turkové. Kroužek bude v úterý 1x za 14 dnů od 15 – 17 hodin.
Cena jednoho setkání 40,- na dítě. Finančně tento kroužek zaštiťuje Obec Suchomasty, platí lektorku vaření a přispívá 40,- na potraviny každému dítěti. ZŠ hradí energie.

Vzhledem k velkému zájmu první společné setkání všech dětí bude 15.11. v 15 hodin v učebně českého jazyka ZŠ. Děti se dozvědí od paní Turkové další informace a budou rozdělené do skupin. Bude se vybírat 200,- na potraviny od každého zájemce o kroužek.

Ing. Miroslava Pecková
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Poznávací zájezd do Londýna 03.- 09.06.2023Vyučování 02.12.
Nejnovější příspěvky