Krásné prázdniny

03 července, 2023

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem a ostatními zaměstnanci školy přeje všem krásné prázdniny plné pohody.
Těšíme se na všechny opět 4. září 2023.

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠVyučování v 1. týdnu 04.09.-08.09.2023