Konzultační třídní schůzky

17 dubna, 2023

Konzultační třídní schůzky proběhnou v úterý 18. 4. 2023 od 16 hodin.


V rámci schůzek se uskuteční informační schůzka k zájezdu do Anglie (učebna 15:45h).
Rodiče žáků 9. tříd si u ředitelky školy vyzvednou zápisový lístek na SŠ nebo SOU.

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Úprava oblasti u zvonice na Borku
Nejnovější příspěvky