Informace k předávání vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2020/2021

25 ledna, 2021

Vážení rodiče,
na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou naši žáci hodnoceni tradičně známkou v souladu se Školním řádem. Při konečném hodnocení učitelé kromě známek, přihlíželi především k tomu, jak byli žáci při on – line výuce aktivní, jak si osvojili dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli a spolužáky, jak plnili zadané úkoly, dále na jejich schopnost organizovat si čas, zda úkoly odevzdávali v termínech a dále jak převzali odpovědnost za svou práci.

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 třídní učitelé rozešlou na vaše adresy e-maily s pololetní hodnocení. Žáci budou seznámeni s výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech v týdnu od 25. – 28.1. Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude následně dětem předán nejpozději do 3 dnů od osobní přítomnosti ve škole.

Pololetní prázdniny a jarní prázdniny

Platí Kalendář školního roku 2020 – 21, pokud MŠMT nerozhodne jinak.
29.1. Pololetní prázdniny
15.2. – 21.2. Jarní prázdniny

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

Ing. Miroslava Pecková
ředitelka školy

Informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOUVyhledej! Vyfoť! Vyhraj!