!! Aktuální opatření C-19 !!

09 října, 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 se zavádí střídavá výuka u 2. stupně základních škol

Rozdělení docházky jednotlivých tříd
12. – 16. října

Výuka ve škole – 6. a 7. třída

Výuka distančně – 8. a 9. třída

19. – 23. října

Výuka ve škole – 8. a 9. třída

Výuka distančně – 6. a 7. třída

26. říjen a 27. říjen 2020

budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.
V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

Provoz MŠ

Mateřské školy mají stejný režim jako dosud.

Provoz ŠJ

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Všichni žáci na distanční výuce jsou odhlášeni ze stravování, v případě zájmu o obědy kontaktujte školní jídelnu.

V Suchomastech, dne 9. října 2020
Ing. Miroslava Pecková
ředitelka školy

Režim MŠDistanční výuka od 14.10.2020