Doučování pro žáky - Národní plán podpory návratu žáků do škol

20 září, 2021

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty nabízí v rámci

Národního plánu podpory návratu žáků do škol
Doučování pro žáky
  • kteří měli potíže s distanční výukou,
  • ohrožené školním neúspěchem,
  • s vysokou absencí v minulém školním roce,
  • se speciálně vzdělávacími potřebami,

Doučování povedou kvalifikovaní učitele a asistentka pedagoga.
Nabídku doučování oznámí žákům třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.

Ing. Miroslava Pecková
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Knižní výzva 2022
Nejnovější příspěvky