Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště na naší škole slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy ZŠ a MŠ.

konzultační hodiny:  středa od 7,30 do 8,30 hodin a kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě

Personální obsazení Školního poradenského pracoviště:

Výchovná poradkyně:  Ing. Miroslava Pecková

Poradenské, metodické a informační činnosti:

  • Péče o žáky s nespecifickými problémy
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Podpora rozvoje nadaných dětí
  • Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy
  • Kariérové poradenství

Školní metodička prevence:  Renata Kulhavá

  • prevence šikany
  • prevence drogové problematiky
  • prevence alkoholismu a kouření
  • prevence ostatních projevů sociálně rizikového chování
  • další metodická a informační činnost

 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet