Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště na naší škole slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy ZŠ a MŠ.

konzultační hodiny:  úterý 11:45 - 12:45 h a kdykoliv po osobní, telefonické nebo e-mailové  domluvě.

Personální obsazení Školního poradenského pracoviště:

Výchovná poradkyně:  Ing. Miroslava Pecková -  zs.suchomasty@tiscali.cz

Poradenské, metodické a informační činnosti:

  • Péče o žáky s nespecifickými problémy
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Podpora rozvoje nadaných dětí
  • Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy
  • Kariérové poradenství

Školní metodička prevence:  Renata Kulhavákulhava@mazs.cz

  • prevence šikany
  • prevence drogové problematiky
  • prevence alkoholismu a kouření
  • prevence ostatních projevů sociálně rizikového chování
  • další metodická a informační činnost

 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet