KONZULTAČNÍ HODINY UČITELŮ 

Ing. MIROSLAVA PECKOVÁ, ředitelka školy 

- výchovné a kariérové poradenství: středa 8:00 - 9:00 h    

- koordinátor společného vzdělávání: denně 7:30 - 9:00 h (další informace na požádání po telefonické domluvě)                    

 

Mgr. ANNA NOVÁČKOVÁ (třídní 6. třída):  pondělí 11:30 - 12:30 h                              

Bc. OLGA HERDOVÁ (třídní 7. třída): čtvrtek 12:00 - 13:00 h   

Mgr. MILADA HRUBÁ (třídní 8. třída): pondělí 13:30 - 13:30 h

RENATA KULHAVÁ (třídní 9. třída): čtvrtek 10:35 - 11:35 h

Mgr. PAVEL PAVLÁSEK: po telefonické domluvě

DANE KLIKA:  po telefonické domluvě  

PETR KRUTSKÝ: po telefonické domluvě  

 

ÚVAZKY JEDNOTLIVÝCH VYUČUJÍCÍCH:

Ing. MIROSLAVA PECKOVÁ - chemie, fyzika, pracovní činnosti

Mgr. PAVEL PAVLÁSEK - matematika, tělesná výchova

RENATA KULHAVÁ - zeměpis, přírodopis, rodinná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, německý jazyk, sportovní hry

Bc. OLGA HERDOVÁ - český jazyk, výtvarná výchova, výtvarné činnosti

Mgr. ANNA NOVÁČKOVÁ - matematika, informatika, dějepis, občanská výchova

DANE KLIKA - anglický jazyk

Mgr. MILADA HRUBÁ - přírodopis, fyzika, německý jazyk

PETR KRUTSKÝ - hudební výchova

 

 

 

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet