Informace rodičům

Školní rok 2019/2020:

Vážení rodiče,

připravili jsme pro vás nejdůležitější informace a pokyny.

Veškeré informace jsou na našem školním webu. Po telefonické dohodě můžete navštívit vyučující i mimo jejich konzultační hodiny.

Třídnímu učiteli pošlete zpět:

 • Aktualizaci kontaktních údajů
 • Vyplněný formulář s účastí na nepovinných školních akcích
 • Souhlas s poradenskými službami školy (jen žáci 6. ročníku)
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Šatní skřínky

 • Každé dítě má k dispozici vlastní šatní skřínku. Třídní učitelka vybere zálohu 80,- Kč. Po ukončení docházky bude záloha vrácena za odevzdaný klíč.

 

Několik zásad ze Školního řádu:

 • Žáci se ve škole přezouvají do domácí obuvi, přezůvky nechávají v šatně ve skřínce. Úbor na tělocvik si ukládají do sáčku a zavěsí ve skřínce.
 • V učebně českého jazyka si žáci nechávají kufříky s potřebami na výtvarnou výchovu.
 • Každá nepřítomnost dítěte ve škole musí být omluvena rodiči nejpozději do 3 dnů a zapsaná v žákovské knížce. (viz zadní strana ŽK)
 • Vyučování doplňují exkurze a projekty, které tvoří součást vyučování a jsou pro žáky povinné.
 • Pokud potřebujete uvolnit své dítě z vyučování je nutná písemná žádost v této formulaci:

 

   Paní učitelko, uvolněte mého syna/dceru ………………………….…..

   po ukončení exkurze (po ukončení 4. vyučovací hodiny, aj.) dne ……….. 

        V této době za něj přebírám plnou zodpovědnost.      

     

                                                                      Podpis rodiče……………

Žáci mají zakázáno:

 • nosit, držet a distribuovat návykové látky v areálu školy
 • užívat ve škole kofeinové a energetické nápoje
 • nosit do školy pyrotechnické výrobky, zapalovače, zápalky, lasery, střelné zbraně, nože a další předměty, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz
 • manipulovat bez dohledu pracovníka školy s jakýmkoli elektrickým spotřebičem a elektronickým zařízením a nabíjet si vlastní IT techniku
 • otevírat okna bez přítomnosti pracovníka školy a vyhazovat předměty z oken

Nedoporučuje se nosit mobilní telefony a ostatní audiovizuální zařízení do budovy školy.

V případě, že žák do školy tato zařízení přinese, je povinen dodržovat následující zásady:

 • Po celou dobu přítomnosti ve školní budově musí být vypnuta. Toto opatření se týká vyučovacích hodin i přestávek. Není dovoleno s nimi manipulovat a jakkoliv používat (nosit je, vyřizovat soukromé telefonické vzkazy, psát SMS, přehrávat atd).
 • Během vyučování i o přestávkách je zakázáno pořizovat zvukové či obrazové nahrávky pomocí mobilního telefonu či jiných uvedených zařízení (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů)
 • V případě, že žák musí nutně informovat rodiče o jakékoliv záležitosti, vyžádá si svolení třídního učitele, případně jiného pedagogického pracovníka, který mu umožní telefonovat.
 • Pravidla používání chytrých telefonů ve výuce stanoví vyučující dané hodiny

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet