Zahájení výuky pro školní rok 2020/2021

31 srpna, 2020

Vážení rodiče,

1. září slavnostně zahájíme nový školní rok a pevně věřím, že bude probíhat bez komplikací a nebudeme se muset vrátit k distanční výuce.

Výuka začne v 7,50 hodin, žáci se sejdou ve svých kmenových třídách s třídním učitelem. Podle informací vlády z 20. 8. roušky ve školách povinné nebudou.

 • 2. září budou žáci s třídními učiteli ve svých třídách, seznámí se Školním řádem, BOZP a PO, dojde k odevzdání a vydávání učebnic a k třídním aktivitám.
 • V tomto školním roce školní jídelna nebude připravovat svačiny pro žáky 2. stupně ZŠ
 • Konec vyučování pro 1. týden školní docházky:


6. třída – konec vyučování 11,50 hodin, oběd od 12,00
7. třída – konec vyučování 12,00 hodin, oběd od 12,10
8. třída – konec vyučování 12,20 hodin, oběd od 12,30
9. třída – konec vyučování 12,30 hodin, oběd od 12,40

 • Od 7. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu.


Provoz školy se bude řídit manuálem provozu škol, který vydalo MŠMT (v plném znění v příloze)

Několik základních informací:

 • není třeba potvrzení o bezinfekčnosti
 • roušky pro žáky nejsou povinné
 • neplatí žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do školy
 • pro třídy, a skupiny nejsou žádná závazná plošná omezení počtu žáků
 • škola nebude pořádat žádné sportovní soutěže, lyžařský výcvikový kurz ani poznávací zájezd do Velké Británie, omezí kulturní akce
 • škola zajistí důkladný úklid, větrání a dezinfekci všech prostor, připomíná dětem hygienické zásady – především mytí a dezinfekci rukou

Rodiče a zákonné zástupce žádáme:

 • neposílejte do školy dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění
 • pokud příznaky onemocnění budou patrné v době vyučování, budeme vás kontaktovat, abyste si jej v co nejkratší době vyzvedli a ihned telefonicky kontaktovali dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu
 • pro případ potřeby vybavte své dítě rouškou, kterou bude mít v igelitovém sáčku v aktovce
 • o aktualizaci telefonního kontaktu a e-mailu třídnímu učiteli vašeho dítěte
 • o omezení pobytu ve škole, nevstupujte do budovy školy, TU kontaktujte prostřednictvím emailu, telefonu

Prosím všechny rodiče o spolupráci a respektování pravidel.

Přeji všem pevné zdraví a klidný školní rok.

Ing. Miroslava Pecková, ředitelka školy

Přiložené soubory ke stažení

Manuál k provozu škol 09/20

Leták 09/20

Seznam učebnic a školních potřeb pro školní rok 2020/2021Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ