Uzavření školní jídelny

01 března, 2021

Školní jídelna je uzavřena po dobu plošného uzavření základních a mateřských škol v termínu od 1. 3. do 21. 3. 2021.
Viz. usnesení vlády o krizovém opatření ze dne 26. února 2021 č. 200

Ing. Miroslava Pecková
ředitelka školy

Vzdělávací nabídka v době uzavření MŠInformace – termíny jednotné přijímací zkoušky