Třídní schůzky

11 dubna, 2022

Třídní schůzky se uskuteční v úterý 26. 4. 2022 prezenčně od 16:00 hod ve škole. Rodiče se sejdou s třídními učiteli v kmenových třídách, poté bude možné navštívit další vyučující. Rodiče žáků 9. tříd si vyzvednou zápisové lístky na SŠ a SOU.

Volby člena školské rady, zastupujícího zákonné zástupce nezletilých žáků do školské rady, se uskuteční v den třídních schůzek od 16:00 – 17:00 hodin, hlasovací lístky budou rozdány třídními učiteli v kmenových třídách a volební schránka bude umístěna u vchodu do budovy.
(Volby nebylo možné provést 9.11. 2021 vzhledem k protiepidemickým opatřením.)

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Projekt Den ZeměZápis do ZŠ pro cizince / Для зарахування до ЗНЗ
Nejnovější příspěvky