Třídní schůzky pro rodiče žáků 6. třídy

23 září, 2022

Třídní schůzky pro rodiče žáků 6. třídy

se budou konat dne 4. 10. 2022 (úterý) v 15:30 h v učebně přírodopisu – zadní učebna v přízemí.

Renata Kulhavá – třídní učitelka

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

 

Zkrácené vyučování 29.9., 19.10., 24.11. a 8.12.Burza škol
Nejnovější příspěvky