Seznam přijatých dětí do MŠ od šk. roku 2021/2022

25 května, 2021

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel přidělených při zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ Suchomasty, od školního roku 2021/2022.

Mgr. Karolína Fuchsová,
vedoucí MŠ

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Informace pro rodiče – seznam školních potřeb pro 6. – 9. třídu
Nejnovější příspěvky