Ředitelské volno 25.9.2020

23 září, 2020

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví oznamuji, že jsem podle § 24, odst. 2. školského zákona č. 561/2004 v platném znění, rozhodla vyhlásit ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020.

Ředitelské volno se nevztahuje na školní jídelnu a mateřskou školu, které budou v tyto dny v provozu.

Ing. Miroslava Pecková
ředitelka školy

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠNové e-maily ZŠ, MŠ a ŠJ