Přestup žáků

21 prosince, 2022

Přestup žáků z 1. stupně ZŠ do 6. třídy Masarykovy ZŠ a MŠ Suchomasty pro školní rok 2023/2024 bude řešen jednotně – přihlášky podávejte do 30.4. 2023.

Přihlášku naleznete v dokumentech školy.

Žádost o přijetí do 6. třídy, podepsanou oběma zákonnými zástupci, můžete poslat elektronicky datovou schránkou, poštou a nebo doručit osobně.

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Vánoční přáníZápis dětí do MŠ
Nejnovější příspěvky