Otevření MŠ od 12.4.2021

07 dubna, 2021

Od 12. 4. 2021 dle mimořádného opatření MZČR ze dne 6. 4. 2021

se otevírá mateřská škola Suchomasty pro děti, které plní povinnou předškolní docházku. Děti mohou být vzdělávány pouze ve skupinách po 15 dětech. Jednotlivé skupiny se během dne nemohou slučovat. Z tohoto důvodu i nadále trvá omezená provozní doba MŠ od 6:30 do 16:00.

Dle nařízení vlády mohou MŠ dále navštěvovat děti, jejichž rodiče jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Testování

Podmínkou pro školní docházku do mateřské školy je účast dítěte na neinvazivním testování s negativním výsledkem.
Testování dětí mohou být přítomní rodiče. Naše mateřská škola upřednostňuje přítomnost rodičů u testování. Testování dětí budou prakticky provádět rodiče za přítomnosti učitelky.
Děti budou testovány první den příchodu do MŠ (v pondělí) a pak nejdéle třetí den po prvním testu (ve čtvrtek).
Testovací sady rodičům poskytne škola.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.


tování

Vedení školy nezná v současné době termín otevření mateřské školy pro ostatní děti. Žádáme rodiče dětí, které po 12. 4. nemohou dle současné legislativy navštěvovat mateřskou školu, aby zrušili trvalé příkazy pro platbu školného. Přeplatky za školné budou vráceny zpět na účet, ze kterého byly uhrazeny.

Všichni rodiče předškoláků dostanou emailem podrobné informace k provozu mateřské školy od pondělí 12. 4. 2021. Všechny rodiče prosíme, aby nám potvrdili přijetí informací a závazně nahlásili docházku dětí.

Mgr. Karolína Fuchsová,
vedoucí MŠ

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

1.fáze otevírání škol od 12.04.2021On-line příprava na přijímací zkoušky na SŠ