Nošení roušek od 10. 9. 2020 ve společných prostorách školy

10 září, 2020

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace od čtvrtka 10. 9. 2020 platí povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy.
Doporučujeme dětem dát minimálně 2 roušky na den a sáček, do kterého si budou použité roušky ukládat.

Toto opatření je platné na základě Mimořádného opatření MZDR ze dne 10.9.2020, Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN.
V případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

Rodiče a zákonné zástupce žádáme:

  • neposílejte do školy dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění
  • pokud příznaky onemocnění budou patrné v době vyučování, budeme vás kontaktovat, abyste si jej v co nejkratší době vyzvedli a ihned telefonicky kontaktovali dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu
  • o aktualizaci telefonního kontaktu a e-mailu třídnímu učiteli vašeho dítěte

Ing. Miroslava Pecková
Ředitelka školy

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠŘeditelské volno 25.9.2020
Nejnovější příspěvky