Projektový den - Karel IV.

25.05.2016 19:40

V roce 2016 si Česká republika připomene 700. výročí narození Karla IV. Toto jubileum je vhodným okamžikem, abychom se veřejně přihlásili k odkazu jednoho z nejvýznamnějších panovníků nejen českých, ale i evropských dějin.

Karel IV. byl velký reformátor a státník zcela ojedinělého rozhledu a schopností. Patřil k nejvýznamnějším osobnostem světa 14. století, jeho kulturní vliv však přetrvává až do dnešních dob. Zdaleka se přitom netýká jen území, jemuž kdysi vládl. Neformální titul „Otec vlasti“ si však s Karlem IV. spojujeme především my v České republice. Důstojné připomenutí 700. výročí císařova narození je úkolem především pro zemi, k níž měl Karel IV. nejblíž. Můžeme tak demonstrovat kontinuitu s tou částí naší minulosti, která byla charakterizována kulturním rozkvětem, hospodářskou prosperitou a politickou stabilitou – tedy hodnotami, které jsou i dnes stále žádané.

Karel IV. učinil z českých zemí perlu své koruny. Nikdy předtím jsme v Evropě nehráli tak významnou pozitivní úlohu. Přitom když mladý Karel přišel do Čech, nalezl zemi v zuboženém stavu, jak uvádí i ve své autobiografii Vita Caroli: „Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v domech měšťanských jako jiný měšťan.“ O to větší respekt Karlovo reformní úsilí zasluhuje.

S cílem připomenout život a dílo jedné z největších osobností našich dějin proběhl dne 19.5.2016 na naší škole projektový den pod názvem Karel IV. Jeho smyslem bylo oslavit karlovské jubileum prostřednictvím celé řady aktivit. Žáci v rámci harmonogramu projektového dne vyráběli různé informační transparenty, zaměřené na jednotlivá témata týkající se života a díla Karla IV., jeho manželek a potomků atd., malovali výkresy – tak jak to odpovídá širokému záběru císařových aktivit. Součástí byla prohlídka dobových kostýmů a dobový tanec, ale asi nejkurióznější části projektového dne byla ochutnávka dobových jídel, které připravovali sami žáci. Žáci prezentovali připravené informace formou prezentací doplněných vtipnými videi. Projektový den tak připomenul Karla IV. nejen jako vzdělance, politika, diplomata, stavitele, křesťana, mecenáše, hospodáře a vizionáře, ale rovněž přiblížil jeho zakladatelské, kulturní a státnické dílo. Fotografie z projektového dne si můžete prohlédnout v rubrice Fotogalerie – Projektový den - Karel IV.

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet