Informace k otevření školy

03.06.2020 12:02

Vážení rodiče, milí žáci,


ministerstvo školství do manuálu k postupnému otevírání základních škol přidalo také pravidla pro žáky 2. stupně. Možnost jít do školy se vztahuje i na předání vysvědčení, odevzdání a převzetí učebnic nebo vyzvedávání věcí, které dítěti ve škole zůstaly. Pro žáky je docházka dobrovolná, pro školy pořádání akcí nepovinné.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků druhého stupně neměnné, skupina nesmí mít více jak 15 žáků. Se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. I žáci 2. stupně ale musejí stejně jako mladší děti při příchodu do školy předložit čestné prohlášení, že nemají příznaky nemoci covid-19.

Z organizačních důvodu bude 12. 6. ukončena on line výuka, žáci v následujícím týdnu budou mít možnost dodělat zadané úkoly. V týdnu od 25. 6. se pod vedením třídních učitelů budou věnovat reflexi současné situace v podobě projektu.

Konzultace a třídnické hodiny ve škole budou realizovány od 15. 6. 2020. Rozsah setkání ve škole bude od 1. - do 5. vyučovací hodiny. Po třídnické hodině mohou žáci konzultovat s ostatními učiteli. V případě, že bude počet zájemců vyšší než 15, třídní učitel třídu rozdělí na dvě skupiny. Žáci se musí předem přihlásit svému třídnímu učiteli a potvrdit, jestli mají zájem o oběd. Svačinu si žáci donesou, školní jídelna bude vydávat jen obědy.

Termíny a časy třídnických hodin a konzultací od 7:50 hodin:

 

Třídnické hodiny a konzultace

Třídnické hodiny a konzultace

6. třída

1. skupina

15.6.

22.6.

6. třída

2. skupina

16.6.

23.6.

7. třída

1. skupina

15.6.

22.6.

7. třída

2. skupina

16.6.

23.6.

8. třída

18.6.

25.6.

9. třída

17.6.

24.6.

Pravidla pro žáky účastníci se výuky

 • Neprodleně po příchodu do školy, musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky tam, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
Čestné prohlášení - ke stažení

Sledujte naše webové stránky. S veškerými dotazy se obracejte na své třídní učitele.

Děkujeme za pochopení. Miroslava Pecková

Zpět

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet