Provozní řád MŠ KAMARÁD Suchomasty

č.j. : 47/14-MŠ

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád MŠ Suchomasty vychází z podmínek našeho zařízení a z ustanovení : zákona č.258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŠ č.14/2005 o předškolním vzdělávání, vyhlášky MZ ČR č. 140/2005 sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, vyhlášky MZ č. 464/2000 Sb., kterou se sta-noví hygienické limity venkovních hracích ploch, vyhlášky č.108/2001 Sb., nakládání s prádlem, vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

2.  ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

adresa :               Masarykova ZŠ a MŠ Suchomasty 135,

                           odloučené pracoviště : Mateřská škola KAMARÁD Suchomasty 154, 267 22 Suchomasty

telefon :              311 689 865                 

e-mail MŠ :          ms.suchomasty@seznam.cz

zřizovatel :          OÚ Suchomasty

ředitelka školy :  Ing. Miroslava PECKOVÁ

vedoucí MŠ :      Mgr. Karolína FUCHSOVÁ

typ MŠ :              jednotřídní celodenní předškolní zařízení se stravováním

kapacita :            na tento školní rok 28 dětí

provozní doba :   6.30 - 16.00 hodin

vybavení MŠ :

Vchod do budovy není bezbariérový. MŠ má v 1. podlaží 1 šatnu (8,4 m2), 1 třídu (48 m2), 1 hernu (55 m2), což splňuje §4 Vyhlášky č.410/2005 sb. (plocha na 1 dítě 3,68 m2). Ve 2. podlaží má 1 lehárnu (45 m2, plocha na 1 lehátko 1,71 m2) se sociálním zařízením (3 m2), každé dítě má přidělené označené ručníky a lůžkoviny, což splňuje §4 Vyhlášky č.410/2005 sb. Všechny prostory jsou vybaveny tak, aby mohly být plnohodnotně využívány. Osvětlení je stropními svítidly a zářivkami, školní nábytek je ve příslušné výšce, židličky ve 2 výškách dle skupin dětí. Skříňky jsou nízké, aby děti samy dosáhly na vybavení a vyznaly se v jeho uložení. Skříně s didaktickým a jiným materiálem, učitelská knihovna apod. jsou mimo dosah dětí. V šatně má každé dítě svou otevřenou skříňku s ramínkem, poličku na přezůvky a pro uložení oděvu na převlečení. V 1. podlaží se nachází v samostatné místnosti sociální zařízení (6 oddělených záchodů, 6 umyvadel, sprcha, oddělené poličky na ručníky), což splňuje požadavky zmíněné vyhlášky. Z důvodu bezpečnosti dětí je teplota voda ve všech kohoutcích přednastavena z mísící baterie. V zázemí 1. podlaží je WC zaměstnanců se sprchou, výlevka a skříň s bezpečným uložením úklidových a dezinfekčních prostředků mimo dosah dětí. V MŠ je zaveden vodovod s pitnou vodou z obecního vodovodu, za kvalitu vody odpovídá provozovatel. Dodávka vody splňuje požadavky Vyhlášky č. 410/2005 §20. MŠ, je napojena na obecní kanalizační síť.

mikroklimatické podmínky : v zimě teplota v místnostech : herna 20°C, třída 22°C, lehárna 18°C, v létě nesmí přesáhnout 31 °C

větrání : před RC a odpočinkem, za nepřítomnosti dětí průvanem, přítomnost dětí - ventilační okénka, během dne dle potřeby za vhodných podmínek ovzduší (po 2 hod). Teplota je denně kontrolována uklizečkou a v průběhu dne učitelkami.

Pozemek zahrady je oplocený, přístupný vchodovou brankou po vyasfaltované cestě či zámkových schodech. Prostorná travnatá zahrada (1.308 m2) má pískoviště (3,2×3 m) s krytou fólií a s pevným zastřešením. Vybavení zahrady je přiměřené, bezpečné a dostačující kapacitě dětí. Pozemek zahrady a zařízení je denně před vstupem dětí vizuálně kontrolováno učitelkami, údržba a výměna písku OÚ Suchomasty. Vysazené dřeviny jsou řádně udržovány, nejsou alergizující a nesnižují denní světlo v místnostech.

3.  REŽIMOVÉ  POŽADAVKY

organizace dne : vychází z RVP PV a vlastního ŠVP PV

režim dne : přizpůsoben podmínkám MŠ, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové a individuální zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností

ranní příchod dětí : 6.30 - 8.00 h

odchod dětí po obědě : 11.45 - 12.00 h

odchod dětí odpoledne : 14.30 - 16.00 h

spontánní hra : denně v průběhu celého dne kromě ŘČ

činnosti řízené pedagogem : dopoledne před PV dle přípravy učit. a po odpolední svačině dle plánu OZČ učit.

řízená skupinová činnost : během RH a 8.45 - 9.25 h

sledování TV : nepravidelné (interaktivní program, odpoledne dle zájmu dětí)

pohybová aktivita :

MŠ je plně vybavena pro pohybové činnosti s dostatkem prostoru, nářadí i náčiní, s vybavenou oplocenou školní zahradou.

> ranní cvičení - tématické motivované denně před svačinou

> TV chvilky - denně (při ŘČ, RH, před a po PV, před obědem, při OZČ)

> sezónní činnosti : jízda na odrážedlech, kolech, koloběžkách, bobování, plavání, solná jeskyně

pobyt venku : 1,5 - 2 hod

> dopoledne tématické vycházky nebo na pozemku školní zahrady s volným i cíleným programem

> při OZČ (za příznivého počasí)

odpočinek, klidová činnost : 12.00 - 14.00 h

Všechny děti odpočívají ve 2. podlaží na lehárně každý na svém lehátku s pevnou oporou zad a označeným povlečením. Po odpočinku se lůžkoviny a pyžama nechají vyvětrat. Během odpočinku děti vždy mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby.

stravování :

Strava se připravuje ve školní kuchyni u ZŠ, dováží se do MŠ pojízdným vozíkem v přepravních termonádobách a vydává se z výdejny výdejním okénkem do třídy, časový odstup jídel : 3 hod

> svačina : 8.25 - 8.40 h

> oběda : 11.25 - 11.45 h

> odpolední svačina : 14.10 - 14.20 h

systém podávání : svačiny - nápoj a jídlo servírované, přídavky samoobslužné

                         oběd - polévka a nápoj servírovaný, jídlo st. děti samoobslužné z okénka

kultura stolování : ubrusy, ml. děti lžíce, st.děti příbory, ubrousky

úklid nádobí : samy děti

mytí nádobí : ve výdejně po každém jídle, denně v myčce

pitný režim : během celého dne nápoj na výdejním okénku či na stolečcích, průběžně doplňován, v létě děti pijí i na zahradě, porcelánový hrneček má každý se svým obrázkem

příprava nápoje : školní jídelna nebo ve výdejně

druh nápoje : mléčné a vitamínové nápoje, čaje s citrónem

otužování :

> vzduchem :

a) pravidelné větrání : ráno před příchodech dětí intenzívní vyvětrání - zajišťuje uklizečka, v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání - zajišťují učit., během odpoledního odpočinku dětí - zajišťují učit.

b) vhodné oblékání : po rodičích požadujeme, aby dětem do třídy i na PV dávali přiměřený oděv odpovídající počasí, děti mají možnost si během dne některé části oděvu odložit nebo naopak obléci

c) pobyt venku : denně i za mírně nepříznivých podmínek (zima do -8°C, léto do 31°C)

> vodou :

a) omývání obličeje chladnou vodou po PV a odpočinku

b) 10 lekcí plaveckého výcviku

4.  ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ  S  PRÁDLEM podle § 15 vyhlášky č.108/2001 Sb.

výměna prádla :

> ručníky - 1x týdně, v případě potřeby okamžitě

> lůžkoviny - 21 dní, v případě potřeby okamžitě

> pyžama - 2x měsíčně

způsob praní :

> dětské ručníky a lůžkoviny : zákonní zástupci

> ostatní (záclony, potahy aj.) : 1x za 3 měsíce či dle aktuální potřeby a znečištění uklizečka

> pracovních oděvů zaměstnanců : 1x týdně individuálně doma či dle aktuální potřeby uklizečka

způsob manipulace s prádlem :

> skladování čistých ručníků : zásuvková skříňka v umyvárně

> skladování čistých, vypraných lůžkovin : skříňka na lehárně

> skladování nepoužívaných matrací : úložné skříně se závěsy

5.  ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

údržba školy a zahrady : OÚ Suchomasty a školník

řádný úklid a dezinfekce : uklizečka je odpovědná ředitelce školy a vedoucí MŠ a zodpovídá čistotu MŠ a za správné použití čisticích a dezinfekčních prostředků

přehled úklidových prací :

> denně: setření na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik, vyčištění koberců vysavačem, vynesení odpadků

umytí umývadel a všech WC za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem

> týdně : omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů, setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik dezinf. prostředkem

> 3x ročně : umytí oken včetně rámů, svítidel a celkový úklid všech prostor školy

> malování : třídy MŠ - 1x za 3 roky, prostor výdejny - 1x za 2 roky

seznam používaných dezinfekčních přípravků : Savo, Domestos WC, Fixinela

7.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. O obsahu a vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě, zákonní zástupci na třídní schůzce.

2. Provozní řád je trvale umístěn jako příloha ŠVP PV zkrácená verze v šatně MŠ. 

 

Provozní řád zahrady a venkovní hrací plochy s pískovištěm

č.j. : 48/14-MŠ

1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Provozní řád zahrady a venkovní hrací plochy s pískovištěm MŠ KAMARÁD Suchomasty vychází z ustanovení :

zákona č.258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MŠ č.14/2005 o předškolním vzdělávání, vyhlášky MZ č. 140/2005 sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozo-ven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, vyhlášky MZ č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch, vyhlášky č.410/2005 Sb.

2.  ÚDAJE O ZAHRADĚ MŠ

provozovatel : OÚ Suchomasty, 267 21 Suchomasty 31

provozní doba : celoročně, převážně od PO do PÁ od 6.30 do 16.00 hodin (provoz MŠ)

délka pobytu na zahradě : 2 hod denně dopoledne a při OZČ (za příznivého počasí)

rozloha zahrady : 1308 m2

rozloha pískoviště : 9,6 m2

vybavení zahrady :

> pískoviště

> stavba z kulatiny (domeček se skluzavkou, provazový žebřík, 2 závěsné houpačky)

> 2 zabudované velké závěsné houpačky

> 2 zabudované houpačky se čtyřmi sedátky

> 2 přenosné houpačky se dvěma sedátky

> 2 zabudované průlezky

> 2 přenosné průlezky

> 1 přenosná skluzavka

> zabudovaný pérový lev

> 4 zabudované lavičky

Zahradní hračky a přenosné lavičky jsou uloženy v zahradním domku vedle hlavního vchodu.

3. CHARAKTERISTIKA ZAHRADY

K budově mateřské školy patří poměrně velká, travnatá zahrada. Plocha zahrady je oplocená (Vyhláška č.410/2005 Sb. §3). a poskytuje slunce i stín stromů a starého mlýna. Terén je rovný, v zadní části mírně svažitý. Přístupová cesta je vyasfaltovaná se zámkovými schody a kolem budo-vy k zadnímu vchodu je také zámková dlažba. Před budovou je záhon s trvalými květinami a jehlič-nany, které jsou osázené kolem celé zámkové dlažby k zadnímu vchodu, nezabraňují dennímu svět-lu do místností.

4. PÉČE O PÍSKOVIŠTĚ

zastřešení pískoviště : pevný altán

zakrytí sítí : učitelka po pobytu venku

výměna písku : 1 х ročně firma Stavebniny Lochovice

mechanické čistění, rytí, kropení : uklizečka

5. PÉČE O ZELEŇ ZAHRADY

sekání trávy : OÚ Suchomasty

prořezávání stromů : OÚ Suchomasty

stříhání okrasných keřů : školník, vedoucí MŠ

pletí záhonu : uklizečka

odklízení sněhu : školník, OÚ Suchomasty

posypový materiál : OÚ Suchomasty

6. PÉČE O HERNÍ PRVKY

kontrola technického zařízení : pravidelná denní vizuální kontrola učitelkou

nátěr zařízení : OÚ Suchomasty

revize zařízení na zahradě : 1 ročně firma TJ Sokol Praha

7. BEZPEČNOST UŽÍVAJÍCÍCH

kontrola hracích ploch : pravidelná denní vizuální kontrola učitelkou

poučení dětí o bezpečnosti : na začátku školního roku a denně před pobytem

chování dětí : děti se chovají a hrají tak, aby sobě ani druhým nezpůsobily úraz

dozor nad dětmi : pedagogové během pobytu dítěte na školní zahradě, při společných akcích s rodiči si na zahradě dozor dělají sami rodiče

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. O obsahu a vydání Provozního řádu zahrady a venkovní hrací plochy s pískovištěm jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě.

2. Zákonní zástupci jsou o Provozním řádu zahrady a venkovní hrací plochy s pískovištěm informováni na třídní schůzce.

3. Tento řád je součástí ŠVP PV a je trvale umístěn v šatně MŠ.

 

Organizační  schéma  školy

 

Organizace  předškolního  vzdělávání

1. ZPŮSOB  VZDĚLÁVÁNÍ

Způsob přijímání

a) zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání

Do MŠ KAMARÁD Suchomasty bývá ředitelkou školy po dohodě se zřizovatelem v měsíci dubnu vyhlášen Zápis dětí do MŠ pro následující školní rok. Oznámení místa, data a doby zápisu bývá zveřejněno a vyvěšeno obvyklým způsobem. Při zápisu obdrží evidenční číslo, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí do MŠ. Zákonní zástupci se svými dětmi si mohou v tento den předškolní zařízení prohlédnout a seznámit se s prostředím.

b) přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání - správní řízení

Do MŠ jsou děti přijímány ředitelkou školy na základě Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 odst.3-7 a §165 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. školský zákon v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád.

Docházka dítěte a její ukončení

a) docházka dítěte

Děti přicházejí do MŠ v doprovodu zákonných zástupců nebo pověřené osoby zpravidla do 8h a osobně dítě předají pedagogické pracovnici. Délku pobytu a dobu odchodu předem dohodnou s vedoucí MŠ a vyplní písemně. Nepravidelné pobyty dětí v MŠ domluví vždy s vedoucí MŠ. Předem známou nepřítomnost oznámí rodiče v MŠ. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví jej nejpozději do 2 dnů. Po nemoci zástupci předávají lékařské potvrzení o zdravém stavu dítěte. Pokud se dítě v MŠ nestravuje, bylo by dobré, aby v době oběda nebylo přítomno ve třídě. Pokud je dítětem využíván celodenní pobyt, musí mít odpolední svačinu.

b) ukončemí docházky dítěte

Ředitelka školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění :

- z důvodu neomluvené neúčasti v MŠ po dobu delší než 2 týdny

- z důvodu porušení kázně

- z důvodu závažného opakovaného narušování provozu MŠ zákonným zástupcem dítěte

- v průběhu zkušebního pobytu dítěte z důvodu doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení

- v důsledku opakovaného neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání nebo za školní stravování

- ukončit docházku můe i zákonný zástupce bez udání důvodu nebo důvod udá

Způsob předávání dítěte

Za bezpečnost dítěte v MŠ odpovídá po celou dobu pobytu pedagopický personál a to do doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Způsob pověření osoby je stanoveno písemnou formou zákonným zástupcem dítěte podle §10 odst.6 vyhlášky č.127/1997 Sb.

2. ZPŮSOB  ORGANIZACE

Rádi bychom vám přiblížili   REŽIM  DNE vašich dět

 

DOBA  KONÁNÍ

 

NÁPLŇ, ČINNOST

 

6.30 - 8.05 spontánní a námětové hry
8.05 - 8.20 úklid hraček, ranní cvičení
8.20 - 8.45 hygiena, svačina, hygiena
8.45 - 9.25

integrovaný didakticky cíkený celek

(také grafomotorika, kolektivní logopedické cvičení)

9.25 - 11.15 přípprava na pobyt venku, pobyt venku
11.15 - 11.25 převlékání, hygiena
11.25 - 11.45 podávání oběda
11.45 - 12.00 čištění zubů, příprava na odpočinek
12.00 - 14.00 pohádka, odpočinek
14.00 - 14.15 vstávání, hygiena
14.15 - 14.30 svačina
14.30 - 16.00 spontánní a zájmové hry, individuální činnost

 

3. ZPŮSOB ORGANIZACE  DALŠÍCH  AKTIVIT

Organizace stravování

Každé dítě se stravuje na svém místě ve třídě. Pitný režim je zajištěn, nápoje jsou podfávány pravidelně i na požádání během celého pobytu dětí v MŠ. Jsou připraveny na stolcích, výdejním okénku nebo na zahradě při pobytu venku.

a) svačina : Pracovnice výdeje jídla rozdá dětem tácky s jídlem a pitím (popř.misky, lžičky) na stolky k jejich místu. Děti si sedají na své místo a svačí. Přídavky se vydávají u výdejního okénka.

b) oběd : Pracovnice výdeje jídla připraví dětem talíře a lžíce. Po nalití polévky děti usedají na vyzvání učitelky ke stolečkům. Hluboké talíře skládají doprostřed stoleku. Nejmladším dětem učitelky donesou a naporcují druhé jídlo, ostatní si sami chodí k výdejnímu okénku. Po obědě děti odnáší talíře a hrnečky k umytí na výdejní okénko.

c) odpolední svačina : Děti mají připravenou svačinu na stolcích. Po jídle odnáší nádobí na výdejní okénko.

Organizace ranního cvičení

Děti se vyvětrané místosti připraví na týdenní cvičení, seznámí se s námětem a dle pokynů  s učitelkou provádí motivaný pohyb (využití písní, TV náčiní a nářadí). Závěrem děti hodnotí pohybovou aktivitu, vezmou si bačkory a odchází na WC.

Organizace v umyvárně

Děti po skupinkách užívají 6 záchodů, zvlášť chlapci a dívky. V umyvárně si umyjí ruce tekutým mýdlem, odstříkají vodu do umyvadla, sundají ručník, utřou s i ruce aručník zpět pověsí na svou značku.

Organizace řízených činností

Dle volby a naplánované aktivity děti pracijí ve skupinkách u stolečku již při hrách (výtvarná a pracovní aktivita) nebo po svačině ve velké herně (ostatní řízená integrovaná činnost). Aktivity jsou motivované pro navození zájmu dětí. Dochází ke střídání různých druhů činností rozličnými metodami předškolního vzdělávání. Délka je přizpůsobovánavěku, individuálním potřebám a soustředění dětí, dochází ke střídání činností dle náplně výuky s osvojováním příslušných vybraných kompetencí. Na závěr společně děti v asociačním kruhu hodnotí, co se dozvěděly, naučily. Dokončené výtvory zdobí prostory školy, veřejnou vitrínu, nástěnku na OÚ Suchomasty.

Organizace v obouvárně a šatně

a) příchod do MŠ s rodiči : děti se zouvají v obouvárně, obuv dají do botníku na svou  značku. V šatně si odloží dle potřeby oblečení do skříňky se svou značkou a vezmou si bačkory. Oblečení na na pobyt venku mají v horní skříňce.

b) příprava na pobyt venku : děti se po skupinách převlékají do vhodného oblečení, svlěčené věci si uloží do své skříňky, bačkory do spodní skříňky se svou značkou. V obouvárně se postupně obouvají.

Organizace na lehárně

Po obědě a hygieně děti odchází s učitelkou do patra bodovy - lehárna. Po převlečení do pyžama uléhají do postýlky se svou značkou. Vyslechnou pohádku a odpočívají. Na vyzvání učitelky vstávají. Pyžamo a deku necháme vyvětrat na postýlce. Po obleční společně odcházíme do přízemí. Dle potřeby mohou děti použít WC v patře.

Organizace školních aktivit v MŠ

kroužek Hravé angličtiny : dle připraveného projektu se 10 nejstarších dětí učí základům cizího jazyka hravou formou 2x týdně v přízemí budovy.

Organizace akcí  v okolí MŠ

Všechny děti doprovází na akce obě učitelky - výstavy, exkurze, návštěvy

Organizace akcí mimo obec

a) účast všech dětí : o bezpečnost a personální zabezpečení se starají obě učitelky

b) účast jen některých dětí : jedna učitelka zajistí bezpečnost dětí na akci, druhá zůstává s dětmi, které se akce neúčastní v MŠ (plavání)

Organizace  akcí s rodiči

a) v prostorách MŠ : po skončení akce a setrvání v MŠ rodiče dělají dozor dětem (besídka)

b) na školní zahradě : po celou dobu akce dozor provádí rodiče (táborák)

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet