Omlouvání dětí MŠ KAMARÁD Suchomasty

1. Rodiče osobně předávají pedagogickému personálu zdravé dítě.

2. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění nebo jiné důvody absence, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí do MŠ.

3. Po nemoci přinesou rodiče potvrzení od lékaře, že zdravé dítě může znovu navštěvovat MŠ.

4. Rodiče omlouvají děti na týž den nejpozději do  7.30 h , a to na tel. č. MŠ  311 689 865  nebo ústně. Pokud tak neučiní, oběd si mohou vyzvednou po dohodě ve školní jídelně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky.

5. Odpolední svačiny se odhlašují den předem nebo do 7.30 h, pokud dítě s celodenním stravováním půjde po obědě domů.

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Econet