MAP II. - Připomínkování dokumentů předkládaných k projednání

02 září, 2022

Vážení rodiče a přátelé školy,
informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.
Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu.
Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře MAP-Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022.
Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Organizace prvních dnů školní docházky 2022/23Informace o příjímacích zkouškách a přehled SŠ a SOU okres Beroun
Nejnovější příspěvky