Kdy by dítě nemělo chodit do ZŠ a MŠ - doporučený postup u akutních onemocnění

06 října, 2020

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie C-19. PDF s doporučeným postupem.

Hodiny tělesné výchovy a sportovních herRežim MŠ