Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2021/22

26 srpna, 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

začínáme  nový školní rok 2021/22,  přeji nám všem, aby byl klidnější a méně náročný, než školní rok minulý.

MŠMT a MZdravotnictví  předepsaly školám několik povinností, které je nutné  splnit.

Ve dnech 1. září, 6. září, 9. září proběhne tzv. screeningové testování.

Naše škola bude znovu používat antigenní testy. Žáci testy již používali a mají s nimi svoji zkušenost.

Testování a jeho průběh
  • Testovat se bude antigennímitování se neúčastní žáci, kteří předloží:
  1. potvrzení o řádně ukončeném očkování /14 dnů po ukončení/
  2. potvrzení o tom, že neuběhlo 180 dní od prvního pozitivního testu – prodělání nemoci covid 19
  3. potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa – /antigenní test ne starší než 72 hodin, PCR ne starší než 7 dnů/
Pozitivní test

Dítě čeká na svého zákonného zástupce v izolační místnosti pod dohledem pracovníka školy. Zákonní zástupci obdrží potvrzení o pozitivním výsledku testu a telefonicky kontaktují lékaře dítěte.

  • v případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění vyučování na všechny děti, které byly s pozitivním žákem v kontaktu
  • dítě se může vrátit do výuky po negativním PCR testu – rodiče neprodleně informují školu o výsledku testu
  • V případě, že se Vaše dítě nebude účastnit testování (a nepatří do skupiny, která se nemusí testovat), žádáme Vás o písemné vyrozumění o této skutečnosti.

Pokud se žák odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor.

  • Žáci ve škole jsou povinni ve společných prostorách nosit ochranu úst – zdravotnickou roušku. Cizím osobám není povolen vstup do školy. Žádáme rodiče, aby vše potřebné vyřizovali telefonicky nebo e-mailem.

 

Vážení rodiče,

všechny podrobnosti týkající se testování a provozu školy najdete v přiloženém manuálu. Děkujeme za spolupráci a za to, že poskytnete třídním učitelům všechny důležité aktuální informace, především e-mailové adresy a telefonní čísla.

MANUÁL MŠMT od 01.09.2021

Ing. Miroslava Pecková
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Informace MŠMTZahájení školního roku 2021/2022