Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

29 prosince, 2020

Z rozhodnutí vlády je od 4. ledna povinné vzdělávání žáků distančním způsobem.
Distanční výuka

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Rotační výuka žáků od 30. 11.Informace k přijímacímu řízení na SŠ a SOU