Distanční výuka od 2.11.2020

27 října, 2020

Distanční výuka od 2.11.2020

 • drobné změny v rozvrhu a dělení tříd
 • zadávání úkolů bude probíhat v týdenních plánech, které jsou na webu ve složce:
 • Distanční výuka – třída – předmět

1. Hodnocení

Žáci budou za práci distanční formou hodnoceni:

 • formativně a zpětnou vazbou – co je třeba udělat, aby byl výsledek lepší
 • některé úkoly mohou být běžně hodnoceny sumativně, a to známkou započítanou do klasifikace

2. Třídní učitel svolává žáky každý týden na videokonferenci

3. Asistenti pedagoga, intervence

 • sledují výuku ve třídě, pomáhají žákům s IVP i žákům, kteří pomoc potřebují, využívají videokonference s žákem
 • ostatní podpůrná opatření dále probíhají (intervence) on – line

4. Komunikace

 • distanční výuka je povinná
 • každá neúčast žáka na on-line výuce musí být omluvená zákonným zástupcem písemně prostřednictvím e-mailu (do 3 kalendářních dnů)
 • pokud se žák nepřihlásí na videohodinu, má technické potíže nebo neodevzdá zadanou práci, učitel informuje e-mailem třídního učitele
 • třídní učitel kontaktuje písemně rodiče
 • pokud se situace nezlepší, předá k řešení ředitelce školy

5. Technické vybavení

Žákům, kteří nemají vhodné technické vybavení, může škola toto zapůjčit na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené se zákonnými zástupci.

Rodičům děkuji za spolupráci jménem svým a jménem všech pedagogických pracovníků školy.

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

Distanční výuka od 14.10.2020Provozní doba MŠ od 5.11.2020