8. a 15. listopadu proběhne tzv. screeningové testování

05 listopadu, 2021

Naše škola bude znovu používat antigenní testy. Žáci testy již používali a mají s nimi svoji zkušenost.

Testování a jeho průběh
 • Testovat se bude antigenními testy
 • testování se neúčastní žáci, kteří předloží:
 • 1. potvrzení o řádně ukončeném očkování (14 dnů po ukončení)
  2. potvrzení o tom, že neuběhlo 180 dní od prvního pozitivního testu – prodělání nemoci covid 19
  3. potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa

Pozitivní test

Dítě čeká na svého zákonného zástupce v izolační místnosti pod dohledem pracovníka školy. Zákonní zástupci obdrží potvrzení o pozitivním výsledku testu a telefonicky kontaktují lékaře dítěte.

 • v případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění vyučování na všechny děti, které byly s pozitivním žákem v kontaktu
 • dítě se může vrátit do výuky po negativním PCR testu – rodiče neprodleně informují školu o výsledku testu
 • V případě, že se Vaše dítě nebude účastnit testování (a nepatří do skupiny, která se nemusí testovat), žádáme Vás o písemné vyrozumění o této skutečnosti.
 • Pokud se žák odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor.

  • Žáci ve škole jsou povinni ve společných prostorách nosit ochranu úst – zdravotnickou roušku. Cizím osobám není povolen vstup do školy. Žádáme rodiče, aby vše potřebné vyřizovali telefonicky nebo e-mailem.

  Vážení rodiče,
  všechny podrobnosti týkající se testování a provozu školy najdete v přiloženém manuálu.

  Děkujeme za spolupráci a za to, že poskytnete třídním učitelům všechny důležité aktuální informace, především e-mailové adresy a telefonní čísla.

  MANUÁL MŠMT od 01.09.2021

  Ing. Miroslava Pecková
  ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

On – line konzultační třídní schůzkyVolné pracovní místo