3. května do školy nastupují žáci 6. a 7. třídy

30 dubna, 2021

Od pondělí 3. května se ve škole obnovuje rotační výuka.

V týdnu od 3.5. do 7.5. do školy nastupují žáci 6. a 7. třídy, doma na on-line výuce zůstávají žáci 8. a 9. třídy. Následující týden od 10.5. do 14.5. do školy nastupují žáci 8. a 9. třídy, doma na on-line výuce zůstávají žáci 6. a 7. třídy. V tomto rozdělení budou třídy rotovat po týdnu.

Podmínky účasti na prezenční výuce:
  • 1. Výuky se může účastnit žák, který se nechá testovat a jeho test bude negativní. Testovací sady poskytne škola. Žáci se otestují sami (provedou tzv. samoodběr) první vyučovací hodinu pod dohledem třídního učitele. popř. jiného vyučujícího v učebně českého jazyka – žáci 7. (9.) třídy a v učebně zeměpisu žáci 6. (8.) třídy. Vyučování bude probíhat v učebnách fyziky a jazyků v 1. patře.
  • Testovacími dny bude pondělí a čtvrtek.

    Testovat se NEMUSÍ děti, které:
    • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
    • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin.

  • 2. Do školy nesmí vstoupit žák s příznaky nachlazení
  • 3. Žáci mohou do budovy vstoupit pouze se zakrytými dýchacími cestami zdravotnickou rouškou.


Žáci se budou testovat antigenním testem SINGCLEAN. Níže můžete to-ve-skole“ rel=“noopener noreferrer“ target=“_blank“>zhlédnout video s postupem.

Nařízení vlády

Ing. Miroslava Pecková,
ředitelka MZŠ a MŠ Suchomasty

3. května je znovu otevřena MŠObědy ZŠ a stravování MŠ